Antigrafiťák – program na oznamování a likvidaci nelegálního graffiti
Antigraffiti program
Městské části Praha 8
Nově se mohou zapojit vlastníci soukromých nemovitostí

Postup přihlášení

Přihlášení
objektu zde.
 1. Zájemce požádá o zařazení do programu e-mailem na adresu info@antigrafitak.cz.
  Je potřeba uvést:
  • adresu objektu
  • jméno kontaktní osoby pro další jednání
  • telefonní číslo
  • kontaktní e-mail
 2. Náš technik si se zájemcem dohodne termín schůzky a osobně přijde zhodnotit technický stav fasády.
 3. Po této schůzce technik navrhne řešení případných oprav, které je nutno provést před zahájením prací.
 4. Podpis smlouvy (předkládá ARS).
 5. Schválení smlouvy ze strany MČ Praha 8
 6. Provedení odstranění případných stávajících graffiti a provedení antigraffiti ochrany fasády.
 7. Odstraňování graffiti.