Antigrafiťák – program na oznamování a likvidaci nelegálního graffiti
Antigraffiti program
Městské části Praha 8
Nově se mohou zapojit vlastníci soukromých nemovitostí

Aktuality

Praha 8 bojuje proti nelegálním graffiti

1. října 2018

Praha 8 se zapojila do programu Antigrafiťák. Ten má pomoci odstranit a částečně i předcházet poškozování veřejných budov v hlavním městě.

Antigrafiťák má úspěch – Praha 8 odstraňuje nelegální graffiti

29. září 2018

Projekt MČ Praha 8 bojující proti vandalství nazvaný Antigrafiťák je úspěšný. Od dubna 2018 se do něj zapojilo již 82 majitelů družstev a SVJ. Odstraněno bylo již přes 1 630 m2 graffiti a antigraffiti nátěrem ochráněno přes 8 560 m2 fasád.

O odstraňování nelegálního graffiti je zájem. Dokazuje to úspěch projektu MČ Praha 8 nazvaný Antigrafiťák. „Proti vandalství jsme začali bojovat již v roce 2017. Program spočíval v systematickém monitoringu nám svěřených objektů, které jsou, respektive byly poškozeny graffiti, jeho odstraněním a následnou aplikací antigraffitového nátěru,“ přibližuje začátky Antigrafiťáka místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil a pokračuje: „Sprejerům je, samozřejmě, jedno, zda ničí soukromý nebo městský objekt, proto jsme se letos rozhodli rozšířit program i na vlastníky soukromých nemovitostí.“

Cílem programu je nejen hezčí městská část, ale především pomoc majitelům nemovitostí s opravou fasád a ochraně proti vandalům. MČ Praha 8 nabízí prvotní odstranění graffiti a poté aplikaci antigraffiti nátěru. V případě následného poškození je graffiti opět odstraněno.

Přes webový formulář na stránce antigrafitak.cz se od dubna do srpna 2018 přihlásilo již 82 majitelů družstev a SVJ a bylo vypracováno 165 Vstupních karet do projektu na objekty v jejich vlastnictví. „Podepsáno je již 32 smluv na 72 objektů, které získají antigraffiti nátěr. Další smlouvy na 11 objektů je připraveno k podpisu,“ informuje předseda komise pro majetek Prahy 8 Michal Fišer. „Doposud bylo odstraněno přes 1 630 m2 graffiti a antigraffiti nátěrem ochráněno přes 8 560 m2 fasád. Úspěch nás, samozřejmě těší – Osmička je krásná část Prahy, která si zaslouží mít neponičené budovy,“ dodává Fišer.

Do projektu se mohou zapojit kromě soukromých vlastníků nemovitostí, družstev a SVJ také firmy podnikající na území MČ Praha 8. Zájemci o účast v projektu se mohou registrovat skrze webový portál aplikace antigrafitak.cz, infolinku 601 106 123 či e-mail info@antigrafitak.cz. Podmínkou pro zapojení se do programu je stavebně technická příprava povrchu fasády, na kterou je následně aplikován antigraffiti nátěr. Délka procesu od prvotní registrace žádosti o zapojení se do programu Antigrafiťák po podpis smlouvy by neměla být delší než dva týdny.

„Rozpočet na program je omezený. Není, bohužel, v našich silách aplikovat antigraffiti nátěr na všech místech, kde by to bylo třeba. Proto je důležité se do programu Antigrafiťák přihlásit co možná nejdříve,“ doplňuje Michal Fišer.

Do programu Antigrafiťák se přihlásilo již 25 majitelů nemovitostí

7. května 2018

Do programu Antigrafiťák, jehož cílem je boj proti nelegálnímu graffiti v MČ Praha 8 má zájem zapojit se již 25 majitelů soukromých nemovitostí.

V polovině dubna jsme informovali o rozšíření antigraffiti programu Prahy 8 i na vlastníky soukromých nemovitostí. „O zapojení se projevilo zájem již 25 majitelů budov napříč Prahou 8. Jsem rád, že o program je takový zájem. Je to důkaz, že obyvatelům Prahy 8 není lhostejný vzhledem naší městské části a chtějí nám pomoci v boji proti vandalství,“ uvádí místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil, který je iniciátorem projektu Antigrafiťák.

„Technici realizační firmy si již domlouvají setkání s majiteli objektů, které do našeho programu Antigrafiťák přihlásili. Na jejich základě bude jasné, jak velkou část fasády těchto budov bude potřeba ošetřit antigraffitovým nátěrem a případně kolik graffiti nápisů bude potřeba odstranit. Poté se může přistoupit k podpisu smlouvy s naší městkou částí. Právě podpis smlouvy a pak také příprava povrchu fasády pro aplikaci antigraffiti nátěru je podmínkou pro účast soukromých objektů v programu Antigrafiťák,“ informuje místostarosta Nepil.

Další zájemci o účast v projektu se mohou registrovat skrze webový portál aplikace antigrafitak.cz, infolinku 601 106 123 či e-mail info@antigrafitak.cz.

Antigrafiťák – Praha 8 pokračuje v boji proti nelegálnímu graffiti

19. dubna 2018

Praha 8 bude i v tomto roce pokračovat v boji proti vandalství antigraffiti programem. Nově se budou moci zapojit i vlastníci soukromých nemovitostí. Program městské části nazvaný Antigrafiťák se zaměří na odstraňování nelegálních sprejových nástřiků a aplikaci antigraffiti nátěrů.

Nelegální graffiti způsobuje každoročně městským částem i soukromým vlastníkům nemovitostí škody v řádech desítek milionů korun. "Cílem antigraffiti programu, který osmá městská část zahájila v roce 2017, je zlepšování vzhledu naší městské části. Program spočíval v systematickém monitoringu nám svěřených objektů, které jsou, respektive byly poškozeny graffiti, jeho odstraněním a následnou aplikací antigraffitového nátěru. Věříme, že pravidelným monitoringem a odstraňováním graffiti odradíme sprejery od ničení nemovitostí napříč celou Prahou 8", vysvětluje místostarosta městské části Radomír Nepil.

V letošním roce městská část nabídne zapojení do programu i majitelům soukromých objektů na Osmičce. Zájemci o účast v projektu se mohou registrovat skrze webový portál aplikace antigrafitak.cz, infolinku 601 106 123 či e-mail info@antigrafitak.cz. Na základě následující návštěvy technika specializované firmy by měli uzavřít s městskou částí smlouvu o účasti v programu. "Po podpisu smlouvy městská část zajistí a uhradí ochranný nátěr objektu. Pokud je objekt graffiti již poškozen, tak zajistíme i prvotní odstranění," uvádí místostarosta Nepil. V případě opětovného poškození bude nelegální graffiti z objektu odstraněno na náklady městské části.

Proces od prvotní registrace žádosti o zapojení se do programu Antigrafiťák po podpis smlouvy by neměl být delší než dva týdny. Samotná realizace bude záviset nejen na aktuální poptávce ze strany vlastníků nemovitostí, ale také na počasí. Podmínkou pro zapojení se je stavebně technická příprava povrchu fasády, na kterou by následně měl být aplikován antigraffiti nátěr.

"Občané vnímají poškozování domů graffiti velmi citlivě. Program tedy vede také k většímu pocitu bezpečí a prevenci kriminality," dodává místostarosta Nepil. "Předpokládáme, že projekt bude úspěšný a povede se nám zlepšit veřejný prostor naší městské části," říká Nepil.

Symbolemprogramu se stala postavička rytíře Antigrafiťáka bojujícího proti nelegálnímu graffiti v Praze 8. Městská část prozatím nemá žádnou legální graffiti plochu.

Užitečné kontakty:

Radomír Nepil
místostarosta osmé městské části
radomir.nepil@praha8.cz tel. 607 543 947